Kjekasse høst-20

Kjekasse 6–8 kg; stykningsdelene til et halvt boerkje. To kjekasser utgjør et helt kje.

  • Nakke
  • Sadel (rygg)
  • Lår
  • Bog
  • Side
Helt kje har 2 stk av alle delene, halvt har 1 stk. Vektene på kjea varierer, totalvekten blir som forespeilet.

Kr 175/kg,–