Myrvoll Gard

Kvitfjell

Midt mellom Kvitfjells alpinløyper ligger Myrvoll gård. Her bor vi, Gunhild og Ole Asmund, sammen med våre tre barn Amund (1999 Lars (2001) og Synne (2005). Gården tok vi over etter foreldrene til Ole Asmund i 2002 og de bor i kårboligen på gården. På Myrvoll er det mange dyr; gris, melkekuer, boergeiter, hester, katter og en hund. Vi er takknemlige for å jobbe nært med naturen og produsere god norsk kvalitetsmat.

 

Gårdshistorien fram til i dag

Myrvoll gård ble etablert i 1904 og var da et såkalt nybyggingsbruk. Det har vært husdyrproduksjon her hele tiden uten opphold.  Ole Asmund og jeg er 4. generasjon eiere, og vi tok over etter Ole Asmunds foreldre i 2002. Hans foreldre Gudrun og Per Sylte drev med melk og gris i kombinert besetning. Det er Gudrun som er fra gården. Gudrun og Per tok over etter hennes foreldre i 1972.

Da vi overtok var det behov for en oppgradering av fjøsene. Istedenfor å bygge nytt melkekufjøs bare til oss selv, ønsket vi å etablere melkeproduksjonssamdrift. Nytt samdriftsfjøs med melkerobot ble satt i drift 01.01.2006, med 5 kvoter fra nabolaget og 2 aktive drivere (vi er en av dem). Det gamle ku- og grisefjøset ble bygd om til satelittfjøs for smågrisproduksjon med oppstart høsten 2005.

Branntragedien rammet oss februar 2007 da grisefjøset vårt brant ned til grunnen med 300 små og store gris. Det var et hardt slag for oss. Heldigvis hadde vi alt i orden med el-kontroller og forsikring. Etter noen runder med oss selv valgte vi å satse igjen. Nytt slaktegrisfjøs ble satt opp på nyetablert tomt ved siden av samdriftsfjøset med oppstart november 2008. Utegriser og boergeiter startet vi så smått med i 2013.

 

Virksomheten vår i dag består av

  • Myrvoll gård driver 350 dekar dyrka mark, hvorav 70 dekar tilhører gården, resten er leiejord.
  • Kombinert melke- og kjøttproduksjon i samdrift med kvote på 400 tonn. Vi er to aktive brukere med 50–50 % fordeling av arbeid. Fôrer fram og leverer alle okser selv.
  • Tradisjonell slaktegrisproduksjon opptil konsesjonsgrensa (ca. 2000 gris årlig). Vi kjøper fôr fra Miljøfôr AS, som lager dyrefôr av overskuddsprodukter fra Næringsmiddelindustrien (korn-/bakeprodukter, poteter osv.). I tillegg forer vi med myse fra meieriet (overskuddsprodukt i ostelaging). Derfor bruker vi kun 20 % kraftfor i fôrseddelen til slaktegrisene våre inne i fjøset.
  • Boergeiter som i 2016 teller totalt 35 dyr; 19 boergeiter (10 voksne og 21 kje) og fire voksne boerbukker. Av kjeene har vi 8 bukkekje som skal slaktes for salg i høst-16. Besetningen er under oppbygging.
  • Utegrisproduksjon. I 2013 tok vi ut 10 utegriser, i 2014 var det 29, i 2015 54 og nå i 2016 har vi 80 griser ute som slaktes senhøstes.
  • Nybygd kjøttforedlingslokale tatt i bruk november 2015. Her deler vi opp slaktene, vakuumpakker og setter på etiketter. Vi har også startet med produksjon av pølser og spekemat (se produkter).
  • Utleiehus for turister. Oldefarhuset kaller vi det, for her bodde bestefar til Ole Asmund. Etter å ha leid det ut fast i noen år, fant vi ut at vi ville prøve utleie til turister. Leies ut gjennom Air.bnb (se linker).

Litt om oss

Gunhild Wetterhus Sylte

Jeg er vokst opp på Wetterhus i Nore, som er en gård med melkeproduksjon og tilhørende jakt- og utmarksterreng. Jeg har mastergrad fra NUMB innen bygde- og næringsutvikling samt sykepleierutdannelse. Praktisk erfaring innen husdyrproduksjon har jeg både fra oppveksten på gård og fra årene som bonde selv. Jeg har også annen yrkeserfaring fra bl.a offentlig nærings- og bygdeutvikling, HMS-rådgiver, frilansejournalist og som sykepleier de siste fem årene.  Har også vært tillitsvaltg I Nortura de siste 6 årene.

Jeg husker jeg som barn ønsket meg en gård med mange ulike dyr, og det har gått I oppfyllelse. Har aldri sett for meg noe annet enn å bo på gård. Det har også alltid vært et ønske å formidle gårdslivets verdier til andre. Særlig viktig for meg er det å spre kunnskap om det faktisk gode dyreholdet i Norge, og at vi tross alt produserer rein og trygg mat her i landet. Det å jobbe litt ekstra med dyrevelferd er viktig for meg, og her kan vi bønder alltid bli bedre. For meg er det å jobbe med helse både hos mennesker og dyr to sider av samme sak; god helse og trivsel hos husdyrene gir oss gode råvarer som igjen gir oss god helse.

 

Ole Asmund Sylte

Jeg er vokst opp på Myrvoll gård og er utdannet både agrotekniker og landbruksmekaniker. Jeg har lang yrkeserfaring innen husdyrhold på egen gård, men også som utearbeidende landbruksvikar, rådgiver i Tine, landbruksmaskinselger og som ansatt ved avlsstasjonen på Geno. Jeg har også vært tillitsvalgt i Tine i en årrekke, og sitter nå i Rådet for Tine nasjonalt.

Jeg kan sies å være et prosjektmenneske. Det å gå i gang med et prosjekt fra planlegging til ferdigstillelse, er noe jeg synes er veldig spennende. Derfor har jeg bygd og gjort mye av prosjektene på gården selv med hjelp av fagfolk der det kreves. Jeg er opptatt av å utnytte ressursene vi har på gården på en best mulig måte, og å skape arbeidsplasser for flere enn meg.

Myrvoll

– mangfold og bærekraft

Vi er en del av Gudbrandsdalsvegen